Work and Travel in USA ep2 ประสบการณ์ทำงานต่างแดน |TipKaa

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Work and Travel in USA
เล่าประสบการณ์ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
กับโครงการ Work and Travel in USA

Comments

bewbew61 says:

ชอบๆ ฟังเพลินดีครับ555555 เทอมหน้าเดี๋ยวไป SC แล้ว เป็นประโยชน์มากครับ 🙂

Write a comment

*